Seznam doporučené literatury

if you like to read it, just find a printed or an internet Czech-English dictionary (e.g. Czech-English dictionary)

Black J., Green A.: Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. London 1992 (český překlad Volvox Globator 1999).
kolektiv: Duchovní prameny života, Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha 1997.
Edzard D.O.: Überblick über das sumerische Literatur, in Reallexikon der Assyriologie 7, 35-48.
Edzard D.O., Wilcke, C.: Kindlers Literatur-Lexikon 21, München 1971, 2109-2155.
Epos o Gilgamešovi, přeložil L. Matouš, Praha 1976.
Epos o Gilgamešovi, přeložili B. Hruška, J. Prosecký a M. Rychtařík, Praha 2003.
Heller J.: Starověká náboženství. Praha 1988.
Heller J., Mrázek M.: Nástin religionistiky. Praha 1988.
Hruška B.: Kultovní život starého Sumeru. Praha 1996.
Jepsen A.: Královská tažení ve starém Orientu, Praha 1987.
Krecher J.: Altorientalische Literaturen, Band 1, Sumerische Literatur, 101nn.
Matouš L., Hruška B., Prosecký J., Součková J.: Mýty staré Mezopotámie. Praha 1977.
Nováková N., Pecha L., Rahman F.: Dějiny Mezopotámie. Praha 1998.
Nováková N., Pecha L., Rahman F.: Základy starobabylónštiny. Praha 2000.
Otto R.: Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha 1998.
Prosecký J.: Prameny moudrosti. Praha 1995.
Prosecký J. : Královské knihy staré Mezopotámie, Praha 1995.
Prosecký J. a kol. : Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha 1999.
Reiner E. : Die akkadische Literatur, in Handbuch der Literaturwissenschaft. Altorientalische Literaturen, Wiesbaden 1979, 151-210.
Röllig W. Sumerische Literatur. In Reallexikon der Assyriologie 7, Berlin 1987-1990, 48-66.
Sasson J. M. & kol.: Civilizations of the Ancient Near East, Michigan 1995.
von Soden W. : Einführung in die Altorientalistik, Darmstadt 1985.
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Gütersloh.
články v časopisu Nový Orient

Důležité stránky na internetu:
sumerské literární texty v přepisu, angl. překladu s bibliografií:
http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/
odkazy na cenné zdroje na internetu:
http:/www.klinopis.cz v sekci links