OBTC logo coloring by J. Pubal www.klinopis.cz OBTC logo coloring by Z. Horakova
Sorry, following information are available only in Czech language for our Czech, Moravian, Slezian and Slovak students. If you like to read it in Czech, just find a printed or an internet Czech-English dictionary, e.g. free Czech-English on-line dictionary
 
Seznam doporučené literatury k předmětu: Jazyky a kultury starověkého Předního východu a Literatura starověkého Předního východu - Brno 2003-2004. klikněte
 
seminární práce k předmětu Úvod do studia starověku Plzeň - máte-li heslo, vstupte prosím!
 
Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman: Základy starobabylonštiny, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2000. 416 str. ISBN 80-7184-997-9.
 • stáhněte si 2. lekci učebnice starobabylónštiny ve formátu PDF, učebnici si můžete koupit v knihkupectví Karolinum nebo objednat u svého knihkupce.
 • stáhněte si česko-starobabylonský slovníček výše uvedených autorů, který nově podle české abecedy uspořádala Mgr. K. Šašková ve formátu PDF - nové duben 2004
 •  
  Furat Rahman: Antologie sumerských textů, Ústav starého Předního východu Filosofické fakulty University Karlovy, preprint, Praha 1996. 30 str.
 • stáhněte si sumersko-český slovníček ve formátu PDF, čítanka je již rozebrána
 • stáhněte si rozšířené kmeny z učebnice prof. K. Petráčka ve formátu PDF, učebnice je bohužel rozebrána
 •  
   
 • stáhněte si číslovky z učebnice prof. K. Petráčka ve formátu PDF, učebnice je bohužel rozebrána
 •  
  © Furat Rahman a spolupracovníci - Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 2005